BLOG

Huuropzegging bij “dringend eigen gebruik”

In dit blog artikel zullen we beknopt doornemen wanneer een verhuurder in Amsterdam een huurovereenkomst kan stopzetten op basis van dringend eigen gebruik. Als vastgoedbeheerder kan de situatie voorkomen dat de eigenaar een huurcontract wil stoppen, omdat hij de woning zelf nodig heeft. Wij willen doormiddel van dit artikel kort en bondig op dit soort situaties ingaan en uitleggen in hoeverre dit voor de eigenaar haalbaar is.

Calculator on iphone

Akkoord huurder

Allereerst is het belangrijk om te weten dat een huurovereenkomst alleen beëindigt kan worden als de huurder hiermee akkoord gaat. Als de huurder niet instemt met de beëindiging, dan is de enige optie als verhuurder om een procedure te starten. De rechter zal dan kijken in hoeverre er wordt voldaan aan de vereisten voor een opzegging op basis van dringend gebruik en kan dan een einddatum van het contract bepalen.  

Bepaalde- en onbepaalde tijd

Er zijn twee soorten huurcontracten, een contract voor bepaald tijd en een contract voor onbepaalde tijd. In geval van een huurcontract met een bepaalde tijd is het niet nodig om op te zeggen maar is het alleen nodig om aan te zeggen. Dit houdt in dat de verhuurder maximaal 3 maanden en minimaal 1 maand voor de einddatum schriftelijk moet aangeven dat het huurcontract stopt.

Een verhuurder die een huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd kan alleen in geval van uitzondering de huur opzeggen (artikel 7:274 BW) en dus gelijk krijgen in een procedure.

 • Wanprestatie huurder.
 • Huurovereenkomst voor bepaalde tijd (voor 2016) en er is uitdrukkelijk aangegeven dat het gehuurde na afloop van die termijn moet worden ontruimd.
 • Indien huurder niet instemt met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst.
 • Indien de eigenaar middels een geldend bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming wil verwezenlijken.
 • Dringend eigen gebruik.

Dringend eigen gebruik

Wij gaan verder in op de laatste uitzondering. Om als verhuurder gebruikt te maken van deze uitzondering met er voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

 • De verhuurder heeft de woning dringend zelf nodig voor bijvoorbeeld een renovatie of een sloop, een ter beschikkingstelling aan een gehandicapte of student, of hij heeft de woning zelf nodig voor zijn eigen gezin. In geval van sloop of renovatie moet de verhuurder een verhuiskostenvergoeding betalen aan de huurder. Deze vergoeding heeft sinds 29 februari 2020 een minimum van €6.253 en wijzigt elk jaar voor 1 maart.  
 • Het belang van de verhuurder moet zwaarder wegen dan het belang van de huurder
 • In een aantal gevallen moet de verhuurder een passende vervangende woonruimte kunnen bieden aan de huurder

Conclusie

Het is bij een huuropzegging (voor dringend eigen gebruik) vanuit de verhuurder erg belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de verschillende vereisten. In geval van opzegging door dringend eigen gebruik dient de verhuurder onder andere:

 • De huurovereenkomst volgens de wet geldende regels en termijnen schriftelijk op te zeggen
 • Aan te tonen dat hij/zij de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik
 • Aan te tonen dat zijn/haar belangen zwaarder wegen dan de belangen van de huurder bij voortzetting van de huur
 • Aan te tonen dan er een passende vervangende woonruimte beschikbaar is

Voor alle geldende regels en vereisten voor het voortijdig beëindigen van een huurovereenkomst vanuit de verhuurder, kun je het beste juridisch advies inwinnen om de kans van slagen te bepalen. Een juiste deal vinden met de huurder biedt in de meeste gevallen ook een passende oplossing voor beide partijen.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u een adviesgesprek?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact op, zodat we uw wensen kunnen bespreken.

Dank voor uw bericht! 
Wij komen er snel bij u op terug.
Met vriendelijke groet,
Team Vastgoed & Co.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Decoration line