WHAT TO EXPECT

Disclaimer

Vastgoed & Co., hierna te noemen VC, verleent u hierbij toegang tot vastgoedenco.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. VC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
VC spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VC. Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met VC. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VC nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij VC. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u een adviesgesprek?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact op, zodat we uw wensen kunnen bespreken.

Dank voor uw bericht! 
Wij komen er snel bij u op terug.
Met vriendelijke groet,
Team Vastgoed & Co.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Decoration line