BLOG

Brandveiligheid bij kamerverhuur

Voor zowel de beginnende belegger als de ervaren verhuurder is het verstandig om duidelijk te hebben wat er belangrijk is als je aan kamerverhuur doet. Zo gelden er bijvoorbeeld aanvullende regels wat betreft de brandveiligheid. In dit artikel wordt er kort besproken aan welke eisen er voldaan moet worden als het gaat om brandveiligheid bij een kamerverhuur situatie en zal er in vogelvlucht ingegaan worden op de extra risico’s bij brand.

Calculator on iphone

Wanneer gaat het om kamerverhuur?

In het bouwbesluit wordt kamerverhuur omschreven als ‘woonfunctie voor kamergewijze verhuur’. De omschrijving geeft eigenlijk aan dat het een onderdeel van wonen betreft en dus moet er voldaan worden aan alle eisen van woningen, echter gelden er aanvullende regels als het ‘kamergewijze’ verhuur betreft. De definitie is als volgt:

  • Niet-gemeenschappelijk deel van een woningfunctie waarin zich vijf of meer wooneenheden bevinden;
  • Een wooneenheid is vervolgens gedefinieerd als: Gedeelde van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur dat is bestemd is voor afzonderlijke bewoning.

Uit deze definitie valt af te leiden dat er pas sprake is van kamerverhuur als het gaat om een woning die in vijf of meerdelen (wooneenheden) wordt verhuurd. Deze wooneenheden kunnen vervolgens ook uit meerdere kamers bestaan en bewoond worden door meerdere mensen. Dit is op deze manier vastgesteld naar aanleiding van een onderzoek uit 2003 dat uitgevoerd is door TNO (toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek). Uit dit onderzoek is gebleken dat er bij vijf of meer ‘huishoudens’ een grotere kans bestaat dat de bewoners elkaar niet meer waarschuwen in geval van brand.

Het is verder verstandig om goed te informeren bij de gemeente wat betreft de eisen van kamergewijze verhuur. Gemeenten kunnen namelijk specifieke regels hanteren, deze zijn vastgelegd in een bestemmingsplan of huisvestingsverordening. Voorbeelden zijn:

  • Is kamergewijze bewoning door meerdan 1 gezin per woning toegestaan?
  • Regels omtrent onttrekkingsvergunningen of woonvergunningen
  • De definitie van kamerverhuur (vaak gelden er andere regels voor andere definities dan in het bouwbesluit)

Regelgevingen overige eisen

Als een (bestaande) woning in gebruik genomen wordt met de woonfunctie voor kamergewijze verhuur, dan moet er een melding worden gemaakt bij de gemeente voor brandveilig gebruik. Deze melding moet (in zijn volledigheid) vier weken, voor het in gebruik nemen van de woning, binnen zijn bij de gemeente. De melding bestaat onder andere uit:

  • Een plattegrond
  • Locaties van de rookmelders (op de plattegrond)
  • Locatie(s) van de brandblusser(s)
  • Compartimentering ja of nee?

De melding kan worden gedaan via het online Omgevingsloket van de gemeente.
Er wordt door een gemeente periodiek gecontroleerd (dit verschilt per gemeente) of de brandveiligheid voldoende is. Zeker in studentensteden is de kans groter dat er actief gecontroleerd wordt op de brandveiligheid bij kamerverhuur.

Conclusie

Samengevat kan er gesteld worden dat alle kamerverhuur moet voldoen aan de eisen van wonen en dat er bij vijf of meer wooneenheden/kamers aanvullende eisen van toepassing zijn. Bijvoorbeeld rookmelders, 30 min brandwerend, etc.
Verder is het nodig om de bewoners bewust te maken van de risico’s bij brand en moet er regelmatig gecontroleerd worden of rookmelders nog werken en vluchtwegen nog voldoende vrij zijn.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u een adviesgesprek?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact op, zodat we uw wensen kunnen bespreken.

Dank voor uw bericht! 
Wij komen er snel bij u op terug.
Met vriendelijke groet,
Team Vastgoed & Co.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Decoration line