BLOG

Hoe werkt huurindexatie?

Huurverhoging ofwel huurindexatie houdt eigenlijk in dat de huur per jaar verhoogd mag worden op een vast moment met een vermenigvuldigingsfactor bijvoorbeeld gebaseerd op een verhoging van kosten. Als de verhuurder dit opneemt in het huurcontract en dit uiteindelijk ook toepast, dient er geen voorstel meer gedaan te worden voor de verhoging, aangezien de verhoging vooraf is overeengekomen.

Calculator on iphone

Hoe werkt huurverhoging?

Als dit is opgenomen in het contract kun je de huurder simpelweg informeren hoe de verhoging is berekend en vanaf welke datum de huurder de verhoogde huur dient te betalen. De huurder kan hier geen bezwaar tegen maken, echter kan hij wel een huurverlaging voorstellen als hij/zij van mening is dat de huurprijs hoger is dan een maximale redelijke huurprijs. Vastgestelde huurindexaties worden voornamelijk toegepast bij de verhuur van bedrijfsruimtes en geliberaliseerde woningen. Bij sociale huurwoningen wordt vaak de percentuele huurverhoging gebruikt die wordt vastgesteld door de overheid.

Maximale huurverhoging sociale huurwoning

Vanaf 1 juli 2020 mag de verhuurder van jouw sociale huurwoning een huurverhoging van maximaal 5,1% tot 6,6% toepassen. De stijging van hangt van het inkomen dat je hebt gehad.

  • Als het huishoudinkomen lager is dan € 43.574 in 2018 was, mag de huur met maximaal 5,1% worden verhoogd per 1 juli 2020.
  • Als het huishoudinkomen hoger is dan € 43.574 in 2018 was, mag de huur verhoogd worden met maximaal 6,6%. Wanneer je als verhuurder de huur met 6,6% wilt verhogen per 1 juli 2020 houdt er dan rekening mee dat je een huishoudverklaring van de belastingdienst dient toe te voegen, waaruit blijkt dat de huurder daadwerkelijk meer verdiend heeft dan € 43.574.

Maximale huurverhoging vrijesectorwoning

Bij een vrijesectorwoning mag de verhuurder zelf de jaarlijkse huurverhoging toepassen en hier is geen maximum aan verbonden, tenzij er een indexeringsclausule is opgenomen in het huurcontract. Bij een geliberaliseerde woning heeft de verhuurder dus twee mogelijkheden om de huur per jaar te verhogen, namelijk via een vooraf vastgelegde indexatie of een voorstel tot huurverhoging, maar wat zijn de regels precies?

Bij een vrijesectorwoning (geliberaliseerde woning) zijn de volgende regels m.b.t. een huurverhoging van toepassing:

  • Puntensysteem is niet van toepassing
  • Maximale huurprijs is niet van toepassing
  • Als verhuurder ben je verplicht om een eventuele huurverhoging aan te kondigen
  • Als jouw huurder de huurverhoging niet accepteert mag je als verhuurder de huur opzeggen. Echter dient hier wel een rechter bij betrokken te worden, alleen de rechter kan de huur definitief beëindigen

Huurverhoging hoe vaak per jaar?

De huurprijs kan maar éen keer per 12 maanden worden verhoogd maar er is een uitzondering namelijk; als de woning wordt verbeterd in de tussentijd kan de huur verhoogd worden.

Huurindexatie

Wanneer er in het huurcontract een indexeringsclausule is opgenomen is de jaarlijkse huurverhoging al percentueel vastgesteld. Wil je als verhuurder gebruik maken van het door de CBS vastgestelde huurindexatie, kijk dan hier voor meer informatie.
Wanneer er een indexeringsclausule is opgenomen in het huurcontract hoef je als verhuurder dus geen huurverhoging voor te stellen, dit is namelijk vooraf vastgesteld. Als de huurder het huurcontract heeft ondertekend is hij/zij al akkoord gegaan met de jaarlijkse verhoging. De verhuurder dient alleen aan te geven met welk bedrag de huurprijs stijgt en hoe deze berekend is.

Wanneer moetje een huurverhoging doorgeven?

Houd er rekening mee dat een huurverhoging nooit automatisch gaat. Als verhuurder moet je de huurder altijd schriftelijk informeren van de verhoging die je gaat toepassen. Dit dien je tenminste 2 maanden van tevoren door te geven aan de huurder. Het is dus belangrijk dat als je een verhoging wilt toepassen je dit tijdig aan jouw huurders meldt.

Conclusie

Concluderend kun je dus zeggen dat je eerst moet controleren of jouw huurwoning een geliberaliseerde woning is of niet, er zijn namelijk andere regels van toepassing op de verschillende woning types. Bij een sociale huurwoning is een verhoging percentage vastgesteld door de overheid en dit is bij een geliberaliseerde woning niet het geval.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u een adviesgesprek?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact op, zodat we uw wensen kunnen bespreken.

Dank voor uw bericht! 
Wij komen er snel bij u op terug.
Met vriendelijke groet,
Team Vastgoed & Co.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Decoration line