BLOG

Maximale huurverhoging 2023

In 2023 zullen er verschillende veranderingen plaatsvinden in de huurverhogingen, zo kun je denken aan zowel sociale als vrije sector (huur)woningen. In dit artikel lees je meer over huurverhogingen.

Calculator on iphone

Huurverhoging bij sociale huur, woonwagen, standplaatsen en kamers

Vanaf1 juli 2023 mag de huur voor sociale huurwoningen met maximaal 3,1% stijgen als de (kale) huur €300 of meer per maand is. Als de (kale) huur lager is dan €300 per maand, mag de huur maximaal €25 omhoog, wat meer is dan 3,1%. Huishoudens met hogere inkomens kunnen een hogere huurverhoging krijgen, afhankelijk van het inkomen. Voor kamers, woonwagens en standplaatsen geldt ook een maximale huurverhoging van 3,1%, ongeacht het inkomen. Belangrijk punt is dat er bij een meerpersoonshuishouden gekeken naar inwonende kinderen die op 1 januari jonger zijn dan 23 jaar. Van deze groep zal alleen het inkomen worden meegeteld dat boven de €21.835 uit komt. Dit betekend een aftrek van €21.835, maar de uitkomst kan niet minder worden dan €0.

Bron: Rijksoverheid


Verder is het ook belangrijk dat het bekendmaken van de huurverhoging minimaal 2 maanden van tevoren via een brief moet gebeuren, dit geldt niet voor vrije sector woningen. In de brief moet staan, oude- en nieuwe (kale)huur, de hoogte van de verhoging, een inkomensindicatie (indien er wordt verhoogd o.b.v. inkomen), de dag waarop de verhoging ingaat en de manier waarop er bezwaar gemaakt kan worden.

Huurverhoging vrije sector

Voor vrijesectorwoningen is de maximale huurverhoging vanaf 1 januari 2023 vastgesteld op 4,1%. Dit is een gevolg van een wetswijziging die gekoppeld is aan de loonontwikkeling. Als de loonontwikkeling lager is dan de inflatie, dan wordt de maximale huurverhoging daaraan gekoppeld.
Deze zogenoemde Wet Nijboer zorgt voor een maximering (voor de komende 3 jaar) van de huurstijging van geliberaliseerde huurovereenkomsten, vanaf 1 mei 2021. Hiermee wordt getracht huurders te beschermen tegen hoge prijsstijgingen en is een aanvulling op de Uitvoeringswet huurprijzen. Indien de loon ontwikkeling lager is dan de inflatie, zal de (maximale) jaarlijkse huurprijsverhoging gelijk zijn aan loonontwikkeling + 1 procentpunt, in plaats van inflatie + 1 procentpunt. Dit geldt ook voor ligplaatsen voor woonboten in 2023.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u een adviesgesprek?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact op, zodat we uw wensen kunnen bespreken.

Dank voor uw bericht! 
Wij komen er snel bij u op terug.
Met vriendelijke groet,
Team Vastgoed & Co.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Decoration line