BLOG

Middenhuur regulering

De overheid wil middelhuur beheersen om huurders met middeninkomens te vrijwaren van excessen en te garanderen dat zij een eerlijke prijs betalen voor hun woning. Het middenhuursegment wordt gereguleerd en het woningwaardestelsel (WWS) wordt verplicht, met als gevolg een huurverlaging van 190 euro voor ruim 300.000 woningen.

Calculator on iphone

De overheid wil middelhuur beheersen om huurders met middeninkomens te vrijwaren van excessen en te garanderen dat zij een eerlijke prijs betalen voor hun woning. Het middenhuursegment wordt gereguleerd en het woningwaardestelsel (WWS) wordt verplicht, met als gevolg een huurverlaging van 190 euro voor ruim 300.000 woningen. Vier leidende ideeën dienden als basisvoor de totstandkoming van de verordening: voldoende aanbod van betaalbare woningen, bescherming van huurders, bereidheid van verhuurders om te investeren en aanmoediging van duurzame huurwoningen.

Uitbreiding en actualisering van de huidige WWS zal leiden tot de invoering van huurbescherming voor middenklasse huishoudens. Het sociale segment heeft dit al (voor woningen tot circa 141 punten) en met de ontwikkeling van de WWS wordt dit maximum verhoogd naar 187 punten, waardoor ook de huur voor midden verdieners wordt gereguleerd. Momenteel zijn 187 punten gelijk aan iets meer dan 1.000 euro. De regel geldt voor alle nieuwe huurcontracten en zolang er woningnood is. Op verschillende punten wordt de behoefte aan regulering getoetst.

Stimulatie van verduurzaming

Om de investeringsmogelijkheid van verhuurders te behouden en het stelsel meer aan te laten sluiten bij het niveau van de middenhuurwoningen, moet ook het WWS worden geactualiseerd. Zo wordt de energiezuinigheid van een woning belangrijker. Woningen met een lager energielabel van A of hoger verdienen bonuspunten, woningen met een energielabel van E of lager verliezen punten. Dit bevordert de verduurzaming van huurwoningen en vergroot het prijsverschil tussen woningen met een goed en een slecht energielabel.

Daarnaast zal er ook gekeken worden naar de waardering van bijvoorbeeld een balkon of dakterras. Als laatste wordt de WOZ-waarde gemaximeerd naar 187 punten in plaats van 141 punten, zodat woningen niet perse in de vrije sector vallen als ze een hoge WOZ waarde hebben.

Maximale huurprijs

Bovendien wordt de WWS verplicht. Verhuurders in de gereguleerde categorie zijn daarom verplicht zich te houden aan de maximale huurprijzen die de WWS stelt. Dit kan worden afgedwongen als een verhuurder niet gehoorzaamt. Binnenkort riskeren verhuurders die een te hoge huur vragen voor een woning die gezien de kwaliteit ervan tegen een sociaal of middenhuur tarief zou moeten worden verhuurd, een boete. De komende tijd worden de gevolgen van de handhaving in beeld gebracht.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u een adviesgesprek?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact op, zodat we uw wensen kunnen bespreken.

Dank voor uw bericht! 
Wij komen er snel bij u op terug.
Met vriendelijke groet,
Team Vastgoed & Co.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Decoration line