BLOG

Wijzigingen belasting Box 3

Op dit moment liggen er plannen bij de overheid om de belasting in Box 3 te veranderen per 1 januari 2022. Voormalig staatssecretaris van Financiën, Menno Snel heeft plannen voorgelegd om ervoor te zorgen dat er een flink aantal mensen minder belasting gaat betalen over gespaard geld. Dit zou volgens de plannen betekenen dat je tot 440.000 euro spaargeld geen belasting hoeft te betalen, maar dit is wel een rekensom op basis van de huidige rente. Wat als deze rente weer stijgt? In deze blog zullen we zo duidelijk mogelijk uitleggen hoe de nieuwe belastingplannen eruit zien en wat het betekent voor mensen die bijvoorbeeld in vastgoed beleggen. We zullen hierbij ook een aantal rekenvoorbeelden gebruiken.

Calculator on iphone

Waarom de mogelijke wijziging in Box 3? 

Wat is nu precies de reden dat de overheid kijkt naar een alternatief voor de huidig Box 3 situatie?
De hoofdreden lijkt te zijn dat de rente op dit moment zo historisch laag is en dat sparen daarom weinig oplevert. Het kost zelfs geld, omdat de geheven belasting hoger ligt dan deze rente. Bij de nieuwe regelingen zouden 1,35 miljoen Nederlanders geen belasting meer betalen over het spaargeld dat ze hebben. De bedoeling is dat er naar de werkelijke verhouding wordt gekeken tussen spaargeld, beleggingen en schulden. Op dit moment wordt er gewerkt met drie (fictieve) rendement percentages voor drie belastingschijven, namelijk tot een vermogen van € 72.979 (1,8%), van € 72.979 tot € 1.005.572 (4,22%) en meer dan € 1.005.572 (5,33%). Hier wordt vervolgens een tarief van 30% over geheven. Naast het feit dat de spaarders met deze regeling tegemoet gekomen worden wil de Oud-Staatssecretaris ook zorgen dat de prikkel om schulden aan te gaan wordt weggenomen. Het zou voor de financiële stabiliteit en voor de economie als geheel niet wenselijk zijn om het fiscaal aantrekkelijk te maken om schulden aan te gaan.  

Concluderend kan er gesteld worden dat de wijzigingen in Box 3 worden onderzocht om de belastingheffing beter aan te laten sluiten bij de werkelijke verdeling van het spaargeld, beleggingen en schulden van een huishouden. Tevens zou het de prikkel om schulden aan te gaan verminderen en de economie daarmee stabieler maken.   

Hoe ziet het voorlopige voorstel van Box 3 eruit? 

Zoals gezegd zal er in het nieuwe stelsel gekeken worden naar de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het werkelijke spaargeld van de belastingplichtige en daarover zal een vooraf vastgestelde rente worden gerekend die zoveel mogelijk aansluit bij de daadwerkelijke spaarrente. Vervolgens betaal je daar 33% over. Je betaalt dus veel minder belasting over spaargeld dan over beleggingen, want op dit moment ligt de rente op spaargeld op 0,09% gemiddeld.  

In het huidige Box 3 stelsel wordt er geen werkelijk onderscheid gemaakt maar wordt er gekeken naar de drie schijven en wordt er een (fictief) rente percentage aangekoppeld. Dus stel dat je nu €400.000 spaargeld zou hebben dan is je (fictieve) rendement 4,22%, terwijl dit in het nieuwe stelsel 0,09% zou zijn.  Om het nieuwe voorstel beter uit te leggen hebben we een afbeelding van de Rijksoverheid waarin het verschil tussen nu en straks goed te zien is. 

Rekenvoorbeeld  
Voor de vastgoedbeleggers onder ons hebben we twee simpele rekensommen gemaakt om het bovenstaande nog meer te verduidelijken. Een op basis van een woning zonder hypotheek en een op basis van een woning met 50% hypotheek.  

Box 3 - op dit moment  

Voorbeeld 1 (geen hypotheek) 
€200.000 WOZ-waarde woning, zonder hypotheek 
Vermogen in Box 3 = € 200.000 - € 30.846 (heffingvrij vermogen) = €169.154 
Rendement = €169.154 * 4,22% = € 7.138,30 
Belastingbedrag = €7.138,30 * 30% = € 2.141,50 

Voorbeeld 2 (met 50% hypotheek) 
€ 200.000 WOZ-waarde woning, met € 100.000 hypotheek 
Vermogen in Box 3 = € 200.000 - € 100.000 - € 30.846 = € 69.154 
Rendement = € 69.154 * 1,80% =€ 1.244,77 
Belastingbedrag = € 1.244,77 * 30% = € 373,43 

In de twee voorbeelden hierboven zie je al duidelijk dat je meer dan € 1.750 belasting per jaar bespaart door een hypotheek te hebben. Je schulden mag je namelijk verrekenen en daardoor wordt het belastbaar vermogen lager en wordt je rendement in dit geval lager in voorbeeld 2 dan in voorbeeld 1.  

Box 3 - in de nieuwe situatie

Voorbeeld 1 (geen hypotheek) 
€ 200.000 WOZ-waarde woning, zonder hypotheek 
Vermogen in Box 3 = € 200.000 
Rendement = € 200.000 * 5,33%= € 10.660 
Belastingbedrag = (€ 10.660 - € 400) € 10.260 * 33% = € 3.385,80  (€ 1.244,30 verschil met de huidige situatie)

Voorbeeld 2 (met 50% hypotheek) 
€ 200.000 WOZ-waarde woning, met hypotheek 
Vermogen in Box 3 = € 200.000 
Rendement = € 200.000 * 5,33% = € 10.660 minus € 3.030 (€ 100.000 * 3,03%) = € 7.630 
Belastingbedrag = (€ 7.630 - € 400) € 7.230 * 33% = € 2.385,90 (€ 2.012,47 verschil met de huidige situatie)

Er is hier ook duidelijk te zien dat het aangaan van schulden juist niet wordt beloond en dat het volledige vermogen wordt meegenomen in het berekenen van het rendement.  

Conclusie 

Het nieuwe voorlopige voorstel voor de wijziging in Box 3 is bedoeld om het aangaan van schulden minder te prikkelen dan op dit moment gebeurt en om de belastingdruk van spaarders te verminderen. Voor mensen die bijvoorbeeld in vastgoed beleggen is dit nieuwe voorstel niet gunstig maar ook voor spaarders kan het negatief uitpakken. Er bestaat een mogelijkheid dat de spaarrente weer stijgt en dan zal ook het rendement op spaargeld in het nieuwe voorstel stijgen, wat resulteert in een hoger belastingbedrag. Het is dus maar de vraag hoeveel sparende Nederlanders daadwerkelijk worden geholpen met deze regeling op de lange termijn. Voor nu is er nog geen enkele zekerheid over dit voorstel en kan er nog veel veranderen. 

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u een adviesgesprek?

Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact op, zodat we uw wensen kunnen bespreken.

Dank voor uw bericht! 
Wij komen er snel bij u op terug.
Met vriendelijke groet,
Team Vastgoed & Co.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Decoration line